Thingvallavatn

Thingvallavatn er en af de mest interessante ørredsøer i verden. Her kan fanges kæmpeørreder over 14-16 kg. Hvert år fanges søørreder over meteren… En del af søen er inkluderet i Fiskekortet, et kort som gælder til hele 36 søer.

Søen er 114 meter dyb og 84 m2 stor. Der er tale om Islands største naturlige sø.

En ørred på 3 kg. er i de rette perioder mere reglen end undtagelsen. Hvis man kender de bedste fiskepladser.
Spinnefiskeren har alle fordele når det kommer til store fisk og flere fisk gennemsnitligt i løbet af en hel sæson. Flere end 100 søørreder over 5 kg. fanges desuden hvert år af lystfiskere i denne sø.

Udover de store søørreder man kan fange i Þingvallavatn/Thingvallavatn, er der også røddinger op til 2-4 kg. I reglen fanger man flest fra 1-2 kg.

Fra fiskeriet åbner i april og frem til ca. sidst i juni, er mange af søørrederne helt sølvblanke. (Se billedet øverst fra juni måned)
Derefter får mange farve…

Lystfiskeriet i Thingvallavatn – Nationalparken

Lystfiskeriet i søen er tilladt fra d. 20. april til den 15. september. Det er kun tilladt at fiske i selve nationalparken… Dog kan der købes kort til andre dele af søen via. private jordejere med mere…

Den del af søen man fiske i og som er en del af Veiðikortið-fiskekortet, er intet mindre end exceptionel.

Fra d. 20. april til d. 31 maj er det kun tilladt at fiske med flue. Derudover skal alle søørreder genudsættes i perioden. I resten af perioden må man både fiske med orm, blink og flue.

En del af området man må fiske i, er fredet fra d. 1. juli til d. 31 august. Her er tale om den del der hedder Ólafsdráttur

Selvom spinnefiskeriet er mest givende i Þingvallavatn generelt, så egner hele søen sig også til fluefiskeri. I nogle områder af søen, er det en fordel med synkende line eller minimum intermediate, da det dybe vand er at finde inde tæt under land. I andre områder er bunden særdeles kuperet og har mange lavvandede områder med dybe sprækker, her er det bedst at fiske med flydeline.

Jeg tager jer med til pladserne, hvor chancen for storørreden er størst under de guidede ture.

Jari P.

error: Content is protected !!